Jak Używać Wtyczki Simple Smart IPTV

Pobierz wtyczkę na swoim TV. Instrukcje: Do TV LG. Do TV Samsung


Otwórz wtyczkę i naciśnij na USTAWIENIA

sh1.png

Po lewej stronie wybierz opcje Content.

Wybierz External Playlists i naciśnij na ADD

sh2_en.png

W opcji Title wpisz IPTV i w Source wpisz

https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=ssip

Dla TV które tylko odbierają kanały w HTTP:

https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=m3u8

Wybierz SAVE