Frequently Asked Questions

Jak uruchomić wtyczkę PVR SimpleTV Client
Last Updated 6 years ago

Jeśli posiadasz wersje XBMC 12.2 lub wyżej nie potrzebujesz ściągać wtyczki. Ta wtyczka przychodzi razem z XBMC musi ona być tylko włączona.

SYSTEM -> USTAWIENIA -> DODATKI -> DODATKI NIEAKTYWNE -> PVR IPTV SIMPLE CLIENT

Please Wait!

Please wait... it will take a second!