Frequently Asked Questions

Ile urządzeń można używać
Last Updated 7 years ago

Nie ma limitu na ilu urządzeniach używasz listy o ile używają one to samo IP. Nie można używać listy z dwóch innych IP równocześnie. 

Zobacz również: 
http://pomoc.iptvlive.org/kb/faq.php?id=15

Please Wait!

Please wait... it will take a second!