Frequently Asked Questions

Adres do listy M3U
Last Updated 7 years ago

Od 5 Listopada 2016 roku, adres do listy się zmienił. Duża ilość użytkowników otrzymywała wiadomość że są dwa inne adresy IP wykorzystywane mimo że nie dzielili się swoim adresem z nikim. Postanowiłem więc zmienić metodę logowania aby otrzymać listę M3U.


Nowy adres to: HTTPS://LM3U.COM/?EMAIL=TWÓJ_EMAIL&PASS=TWOJE_HASŁO

Adres wpisujemy w małych literach czyli: https://lm3u.com/?email=twój_email&pass=twoje_hasło

W miejscu TWÓJ_EMAIL wpisujesz swój adres email.
W miejscu TWOJE_HASŁO wpisujesz hasło które używasz do logowania się do strony VIP.

UWAGA: W tej chwili jest mały problem z hasłem. Jeśli używasz znaków takich jak + - # % możesz otrzymać wiadomość o złym haśle. Wejdź na stronę http://listam3u.com i zmień hasło. Ten problem będzie naprawiony jak najszybciej możliwe.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!