Frequently Asked Questions

Jak Używać Wtyczki Simple Smart IPTV
Last Updated 6 years ago

Pobierz wtyczkę na swoim TV. Instrukcje: Do TV LG. Do TV Samsung

Otwórz wtyczkę i naciśnij na USTAWIENIA
image


Po lewej stronie wybierz opcje Content.

Wybierz External Playlists i naciśnij na ADD

image


W opcji Title wpisz IPTV i w Source wpisz
https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=ssip

Dla TV które tylko odbierają kanały w HTTP:
https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=ssip_test

Wybierz SAVE

Please Wait!

Please wait... it will take a second!