Frequently Asked Questions

Jak Używać Wtyczki Smart IPTV
Last Updated 6 years ago

  1. Pobierz wtyczkę na swoim TV. Instrukcje do SAMSUNG oraz LG.
  2. Zapisz swój TV MAC adres. Aby uzyskać TV MAC adres wejdź do wtyczki Smart IPTV na TV. Nacisnij czerwony guzik na pilocie. Twój adres jest podany w prawym górnym rogu.
  3. Wejdź na ustawienia wtyczki
  4. Pod opcją EXTERNAL PLAYLIST LINK, wpisz swój TV MAC adres oraz adres listy M3U dla Samsung Smart TV.
    - https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=stv
    - https://lm3u.com/?email=TWÓJ_EMAIL&pass=TWÓJ_PASSWORD&v=stv_test (LISTA TESTOWA W FORMACIE HTTP)
  5. Wybierz z opcji Poland oraz Keep online i nacisnij Add Link.


image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!