Frequently Asked Questions

Jak mogę otrzymać zaproszenie.
Last Updated 6 years ago

Zaproszenie można otrzymać tylko od użytkowników którzy są na liście VIP przynajmniej 6 miesięcy.

Również od czasu do czasu numery zaproszenia będą postowane na stronie http://iptvlive.org

Po otworzeniu nowego konta poprzez zaproszenie, użytkownik ma tylko 14 dni aby dodać dni do konta. Po 14 dniach konto zostanie usunięte.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!