Frequently Asked Questions

Jak używać listy VIP w Simple TV
Last Updated 7 years ago

Aby używać listy VIP w XBMC potrzebujemy najpierw programu SimpleTV. Po instalacji programu naciskami na FILE i LOAD PLAYLIST.
Wpisujemy dane do personalnego adresu listy M3U dla SimpleTV.

https://lm3u.com/?email=moj_email@poczta.com&pass=moje_haslo&v=s

image
Delete Current Data - Jeśli masz już jakieś kanały w SimpleTV, nie zaznaczaj tej opcji aby nie stracić kanałów
Autosearch EPG - Automatyczne szukanie programu TV do kanałów
Automatic Update - Program bedzie pobierał listę za każdym uruchomieniem programuEPG Settings

Please Wait!

Please wait... it will take a second!