Frequently Asked Questions

Jak używać listy VIP w Simple TV
Last Updated 3 years ago

Aby używać listy VIP w XBMC potrzebujemy najpierw programu SimpleTV. Po instalacji programu naciskami na FILE i LOAD PLAYLIST.
Wpisujemy dane do personalnego adresu listy M3U dla SimpleTV.
image
Delete Current Data - Jeśli masz już jakieś kanały w SimpleTV, nie zaznaczaj tej opcji aby nie stracić kanałów
Autosearch EPG - Automatyczne szukanie programu TV do kanałów
Automatic Update - Program bedzie pobierał listę za każdym uruchomieniem programu

image
W tym przypadku ProgramTV jest opuzniony o 6 godzin (-6)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!