Frequently Asked Questions

Otrzymuje wiadomość "Złe dane VIP"
Last Updated 7 years ago

Upewnij się że wpisujesz swój adres VIP poprawnie. Pamiętaj również że w adresie VIP nie ma literek 'O' są tylko numery '0' (zero)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!