Frequently Asked Questions

Czy jest możliwe nagrywanie w PVR IPTV Simple Client
Last Updated 6 years ago

Do wersji 1.9.3 wtyczki PVR IPTV Simple Client nagrywanie jest nie dostępne. 

Strona autora wtyczki.
Forum wtyczki

Please Wait!

Please wait... it will take a second!