Frequently Asked Questions

Czy mogę podzielić się moją listą ze znajomymi?
Last Updated 7 years ago

W przypadku udostępnienia listy albo kanałów innym osobom lub nadawanie na innych stronach www, twoje konto zostanie natychmiast zablokowane, bez względu na ilość dostępnych dni. Wszystkie dostępne dni przepadną, bez możliwości ich odzyskania. Wszelkie reklamacje zostaną odrzucone.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!